Bättre sent än aldrig

Att en vacker dag skriva klart en egen bok har alltid varit en dröm. Så snart jag lärde mig att skriva bokstäver, funderade jag på att skriva en bok vilket jag på fullaste allvar påbörjade när jag var 8 år gammal. Nästa försök blev när jag var 15 år gammal och sista försöket var när jag var 23 år gammal. Det handlade om tre olika romaner som gestaltade en stark kvinnlig karaktär, som skulle kämpa mot orättvisor i samhället. Allt eftersom mitt liv för det mesta handlade just om rättvisefrågor, behövde jag inte skapa en imaginär karaktär i en fantasivärld, utan kunde förverkliga mina ambitioner genom att läsa juridik och därefter börja arbeta med vårdnadstvister.

Att arbeta med vårdnadstvister har inte varit ett självklart val. På universitetet lockades jag mest av folkrätten och brottmål och naturligtvis processrätten. Som nybliven jurist arbetade jag som många andra med de flesta rättsområden inklusive avtalsrätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt samt migrationsrätt. Det var givetvis kul att processa om fönster som skulle monteras på en fastighet eller om kök som aldrig blev färdigställt, men när jag kom i kontakt med tvister rörande barnens och för den delen familjers framtid, kändes det plötsligt mer ”seriöst”. Pengar kunde förloras, återigen tjänas…investeras och förloras igen. Egendom kunde förstöras, repareras, säljas och köpas igen. När en dom i vanliga tvistemål vinner laga kraft, är målet avslutat och efter en tid, går man vidare med sitt liv. Om man däremot förlorar sina barn och sin familj, är sorgen någonting man lever med varje dag och resten kan lätt kännas meningslöst. Den vackraste klänningen på en fin fest, en superdyr middag på Grand Hotell eller en lyckad nyårsafton kan kännas betydelselös utan sonens kram och dotterns leende. Det är våra barn som ärver oss, det är våra barn som utgör vår framtid och om vi inte tar hand om dem, tar vi inte hand om vårt nuvarande eller framtida samhälle.

Vårdnadstvister är otroligt komplexa till sin natur och kräver mycket av juristen, men framför allt av föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist. Under mina 14 år som jag har arbetat med vårdnadstvister, har jag identifierad en del olika frågeställningar som föräldrar sällan tar ställning till, eller helt enkelt missar på grund av den svåra situationen de befinner sig i. Därför har jag valt att skriva en bok som vänder sig just till tvistande föräldrar för att hjälpa dem dels att förbereda sig inför en tvist, dels att inte begå onödiga misstag som kan föranleda att de förlorar processen.

Denna blogg kommer att handla om vårdnadstvister, domstolsprocesser, barnens bästa, föräldrar men även om mitt liv som ombud i och utanför domstolen. Jag kommer att dela mina tankar, funderingar, min vardag och min verklighet. Jag kan tycka att jag skulle börja skriva bloggen mycket tidigare men det är bättre sent än aldrig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *